ÜHETEISTKÜMNES "KAERAJAANI" VÕISTUTANTSIMINE

30.mai pärastlõunal oli Võnnu koolimaja esine täis siginat-saginat, sest algamas oli üheteistkümnes "Kaerajaani" võistutantsimine. Sinises taevas säras päike ning kraadiklaas näitas 24 soojapügalat. Peojuht Jaan Aitaja kutsus kauneis eesti rahvarõivais tantsijaid peotule süütamise tseremooniaks kokku ning peagi leegitses tõrvikus kuumadest päikesekiirtest süttinud tuli. Vallavanem Aivar Kaldjärv soovis kõigile ilusat tantsupäeva ning ühises rongkäigus asuti teele kiigeplatsi poole.

Rõõmsal meelel peoplatsi poole

Rahvatantsijaid võeti peoplatsil vastu tervitushüüete ja aplausiga. Rongkäik pudenes laiali ning esinemisjärjekorra loosimise järel seadis end paika ka þürii - Alli Laande Mulgimaalt, Lea Kurvits Elvast ja Liidia Konsa Tartust. Lasterühmi osales sel aastal seitse - Rakvere MTÜ Tarvanpää Selts 3.-4.kl segarühm - juhendaja Maie Orav, Tartu Raatuse Gümnaasiumist 8.-9.kl segarühm "Raatuse" ja 7.kl segarühm "Hoburaud" - mõlema juhendajaks Lea Hanni, Võnnu Keskkoolist 1.-2.kl rühm ja 3.-4.kl rühm - juhendaja Viivika Kook, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi "Viisuveeretajad" 4.-7.kl tüdrukuterühm ja 3.-4.kl segarühm - juhendaja Merle Lättekivi. Lapsed esinesid kõik hästi, þürii tunnistas lasterühmade võitjaks segarühma "Raatuse".

Lasterühmade autasustamine

Lasterühmade järel asusid võistlustulle memmederühmad - "Linda" Tartust, juhendaja Maimu Janisk ning "Helbe" Elvast, juhendaja Aime Vilu. "Helbe" rühm tegutseb 1967.a-st ja selles tantsib ka esimese koosseisu tantsijaid. Þürii kiitis tantsijate rõõmsat esinemislusti ja kerget jalga. Võitjaks osutus memmederühm "Linda", kes osales võistutantsimisel juba 10-ndat korda ning on tulnud memmederühmade võitajaks seitse korda. Võistutantsimist jätkasid neidude- ja naisrühmad. Neiduderühmadest osales Tartu Raatuse Gümnaasiumi "Päikeseratas", juhendaja Lea Hanni ning naisrühmadest Võnnu Kultuurimaja "Kaera-Marid", juhendaja Viivika Kook, Tartumaa Rannu Rahvamaja "Kati", juhendaja Anu Tomp, Tartu MTÜ Taaratar "Taaratar", Tartu MTÜ Lustijad "Hermes" ning naisrühm "Naita", kõigi rühmade juhendajaks Lea Hanni. "Päikeseratta" tantsijatel sel aastal konkurente polnud, naisrühmadest tantsis end võidule "Taaratar".

Memmederühmade võitja - "Linda"

 

Neiduderühm "Päikeseratas"

 

Naisrühmade võitja - "Taaratar"

Ja jõudiski lavajärg segarühmade kätte. Oma tantsuoskused panid mängu kolm rühma - Pärnu MTÜ Rahvatantsurühm "Tuurit-Tuurit", juhendaja Eneli Rüütli, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi tantsuansambel "Tantsutallad", juhendaja Uve Saar ning Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi "Viisuveeretajad", juhendaja Merle Lättekivi. Segarühmade esinemine vaimustas publikut ja þürii oli otsuste tegemisel suurtes raskustes. Keda tunnistada parimaks? Otsus tuli saalomonlik - segarühmade võitjaks tunnistati "Tuurit-Tuurit" ja võistutantsimise "Kaerajaan 2009" üldvõitjaks tantsuansambel "Tantsutallad". Neile kuulus ka lõkke süütamise au.

"Kaerajaani" võistutantsimisel osalenud rühmade juhendajatele kingiti tänuks Võnnu naiste - nobenäppude kootud sallid. Suur üllatus ootas ka korraldajaid. Þüriiliige Liidia Konsa andis võistutantsimise peakorraldajale Tiiu Meeritsale üle väga auväärse auhinna - Helju Mikkeli nimelise Tartumaa tantsupreemia. Eesti tantsumemme preemiaga on varem hinnatud tantsujuhte, sel korral siis rahvatantsuürituse korraldajat. Preemia on tunnustuseks "Kaerajaani" võistutantsimisele, selle korraldajatele, tantsijatele, tantsujuhtidele ja kõigile abilistele.

Segarühmade võitja "Tuurit-Tuurit"

 

Võistutantsimise "Kaerajaan 2009" üldvõitja tantsuansambel "Tantsutallad"

 

Helju Mikkeli nimelise Tartumaa tantsupreemia üleandmine

 

Võnnu naiste kingituseks kootud sallid

Lisaks võistutantsimisele kaasaelamisele võis peoplatsil tutvuda sallinäitusega "Meie küla eided koovad salle", fotonäitustega "Kaerajaan 2008" ja "Võnnu tantsulaste esinemine tantsufestivalil Türgis Ismiti linnas", osaleda vaiba kudumisel, osta käsitööesemeid ning tegutseda Inga Talvise viltimise õpitoas. Lapsed said ratsutada, joonistada, lasta teha endale näomaalinguid ja hüpata batuudil. Loteriis võitis iga loos. Tantsurühmade etteastete vaheaegadel esinesid publikule Võnnu Keskkooli lauljad Age ja Alo Väljaots.

Võistutantsimise heale kordaminekule aitasid kaasa Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital, Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskus, Võnnu Vallavalitsus, OÜ Maur Catering, MTÜ Jaago Sõbrad, FIE Elmo Tosso, OÜ Kallike, Heima Adusoni Perearstikabinet, Kaitseliidu Tartu Malev ja OÜ Rõngassaba.

Suur tänu kõigile tantsijatele, tantsujuhtidel, abilistele ja peolistele!