KÜMNES "KAERAJAANI" VÕISTUTANTSIMINE

Üle saja aasta tagasi tegutses Võnnu kihelkonnas Lääniste külas sepana Kaera-Jaan (Jaan Matson). Tema noorusaegne seiklus tütarlastega Ahja mõisa pesuköögis andis kohapeal tõuke tema pihta meisterdatud laulu ja tantsu "Kaerajaan" tekkimisele. Rahvatantsu traditsioonide elavdamiseks ja sälitamiseks korraldati Võnnus 1999.a esimene "Kaerajaani" võistutantsimine. Aastate jooksul pole tantsijate huvi ürituse vastu jahtunud ning nii peetigi sel aastal juba kümnes "Kaerajaani" võistutantsimine. Osales 32 tantsurühma 441 tantsijaga - sel korral rahvatantsijad Harjumaalt, Hiiumaalt, Järvamaalt, Põlvamaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt ja Valgamaalt ning Haapsalust, Paidest, Pärnust, Tallinnast, Tartust ja Võrust. 24.mail kell kaks pärastlõunal süttis vallamaja ees päikesest peotuli. Vallavanem Aivar Kaldjärve tervituse järel asusidki rahvatantsijad Jaan Aitaja juhtimisel ühises rongkäigus rõõmsalt peoplatsi poole teele.

Süttib "Kaerajaani" peotuli

 

Ja nii kogu tee? Paide Ühisgümnaasiumi segarühm "Seltskond"

Esimestena said esinemisõiguse lasterühmad. Neid osales sel aastal kümme: Hiiumaa Palade Põhikooli 8.-9.kl rahvatantsurühm - juhendaja Ille Savioja, Järvamaa Koeru Keskkooli 7.-9.kl rühm "Vingerpussid"- juhendaja Anne-Ly Pihlak, Tartu Raatuse Gümnaasiumi 7.kl segarühm "Raatuse" ja 6.kl segarühm "Hoburaud" - mõlema rühma juhendajaks Lea Hanni, Tartumaa Võnnu Keskkooli 1.-3.kl ja 4.-6.kl rühm - juhendaja Viivika Kook, Tartumaa Võnnu Lasteaia "Värvuke" mudilasrühm - juhendaja Mare Kurvits, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 4.kl rühm - juhendaja Anita Kreen, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi "Viisuveeretajad" 3.-5.kl rühm ning 3.-4.kl segarühm - juhendaja Merle Lättekivi. Þürii koosseisus Ülo Luht, Ülle Fershel ja Aime Vilu tunnistas parimaks Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 4.kl rühma.

Lasterühmade autasustamine

 

Järgnevalt esines publikule Võnnu Keskkooli noorteansambel. Traditsiooniliselt võis lisaks võistutantsimise jälgimisele publik tutvuda peoplatsil fotonäitusega, osaleda vaiba kudumisel, lapsed said ratsutada, joonistada, lasta teha endale näomaalinguid ja lustida batuudil. Tegevust jätkus ka kuivvilditud talismanide õpitoas. Loteriis võitis iga loos.

Lennata on tore

 

Võistutantsimine jätkus memmederühmade etteastega. Võistlustulle astus neli rühma: "Linda" Tartust - juhendaja Maimu Janisk, Järvamaa Järva-Jaani Kultuurimaja "Taveri" - juhendaja Silva Kärner, Harjumaa Anija valla Kultuurikeskuse "Kadri" - juhendaja Anu Mäeorg ja Pärnumaa Audru Valla Kultuurikeskuse "Hoiuspuu" - juhendaja Evi Vaher. Þürii kuulutas parimaks Tartu rühma "Linda", kes on osalenud üheksal "Kaerajaani" võistutantsimisel ning tuli memmederühmade võitjaks kuuendat korda.

Sel aastal oli eraldi arvestus ka neiduderühmadele, keda osales kolm: Tartumaa Puhja Seltsimaja "Puhjapiigad" - juhendaja Vaike Podar, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi "Viisuveeretajad" - juhendaja Merle Lättekivi, Tartu Raatuse Gümnaasiumi "Päikeseratas" - juhendaja Lea Hanni. Võitjaau kuulus "Viisuveeretajatele", kes on osalenud kuuel korral ja tulnud kahel korral "Kaerajaani" üldvõitjaks (2004, 2006). Tantsurühmade esinemise vaheajal laulis peokülalistele Võnnu Keskkooli direktor Tiit Viileberg, kes kutsus rahvast ka "jalga keerutama". Kohe täituski tantsulava keerlevate paaridega.

Tantsurõõm

 

"Puhjapiigad" koos juhendaja Vaike Podariga

 

Naisrühmi osales üheksa: Pärnumaa Lavassaare Rahvamaja "Kanarbik" - juhendaja Anu Kurm, Tartumaa Võnnu Kultuurimaja "Kaera-Marid"- juhendaja Viivika Kook, Valgamaa MTÜ Nuustaku naisrühm "Nuustaku"- juhendaja Angela Toome, Harjumaa Veljo Tormise Kultuuriseltsi "Viimikud"- juhendaja Ilme Laagriküll, "Naita" Tartust - juhendaja Lea Hanni, Pärnumaa Audru muuseumi MTÜ "Ajaratas" "Audru Naised" - juhendaja Helgi Roots, Järvamaa Koeru Kultuurimaja naisrühm "Alleaa"- juhendaja Ülle Jääger, Harjumaa Anija valla Kultuurikeskuse "Kadrel" - juhendaja Anu Mäeorg ja Põlvamaa Ahja Kultuurimaja "Roosi" - juhendaja Karin Pikk. Ahja "Roosi" on tantsinud üheksal "Kaerajaanil" ning tulnud üldvõitjaks kolmel korral (1999, 2001, 2002)! Naisrühmade hulgast parima väljaselgitamisega oli þüriil tegemist, aga otsus tuli - võitjaks on Tartu "Naita".

Esineb Otepää naisrühm "Nuustaku"

 

Naisrühmade autasustamine, esiplaanil Võnnu "Kaera-Maride" juhendaja Viivika Kook

 

Viimasena astusid võistlustulle segarühmad: Võru Kesklinna Gümnaasiumi noorte tantsurühm "Siisik" - juhendaja Marianne Jaanson, Pärnu MTÜ Rahvatantsurühm "Tuurit-Tuurit"- juhendajad Eneli Rüütli ja Üllar Jõgi, Tallinn Rahandusministeerium "Sendiveeretajad"- juhendaja Kaire Troll, Haapsalu MTÜ Segarahvatantsurühm West - juhendaja Vaido Toomsar, Tartu Raatuse Gümnaasiumi "Lea"- juhendaja Lea Hanni ja Paide Ühisgümnaasiumi "Seltskond"- juhendaja Marika Kuusik. Segarühmade esinemine oli väga meeleolukas - võitjaks tunnistas þürii Pärnu rühma "Tuurit-Tuurit".

Esineb Pärnu segarühm "Tuurit-Tuurit"

 

Pikk tantsupäev jõudis märkamtult tänu ilusale rahvatantsule ja tublidele tantsijatele õhtusse. Lavale kutsuti kõikide tantsurühmade võitjad ning þürii esimees Ülo Luht kuulutas võistutantsimise "Kaera-Jaan 2008" üldvõitjaks Pärnu MTÜ Rahvatantsurühma "Tuurit-Tuurit", kelle anti üle rändauhind ning sinna juurde kuuluv pass. Huvitavate tantsuseadete eest sai eriauhinna Tartu tantsujuht Lea Hanni, kes osales võistutantsimisel viie rühmaga. Eriauhinnaga peeti meeles Võnnu naisrühma "Kaera-Marid". Nemad pole vahele jätnud ühtki "Kaerajaani". "Kaera-Maride" tantsijad Heima Aduson ja Riina Haug on osalenud kõigil kümnel võistutantsimisel. Korraldajad tänasid abilisi ja toetajaid, kelleta pidu poleks saanud toimuda. Lõkke süütamise au kuulus traditsiooniliselt võitjale - see kord siis Pärnu rühamle "Tuurit-Tuurit". Õhtu jätkus simmaniga koos ansambliga "Kolmen" Tartust.

Rõõm edukast tantsupäevast - Pärnu "Tuurit-Tuurit"

 

Ürituse toimumisele aitasid kaasa AS Hallik, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Võnnu Vallavalitsus, Heima Adusoni Perearstikabinet, Kaitseliidu Tartu Malev, OÜ Sarakuste Saeveski, OÜ Rõngassaba, Ain Avi ja Alar Astel.

Aitäh kõigile tantsijatele, tantsujuhtidele, abilistele ja peolistele!