VÕISTUTANTSIMINE "KAERA-JAAN 2007"

26.mail 2007.a toimus Võnnus üheksas "Kaera-Jaani" võistutantsimine. Vaatamata vihmasele ilmale süttis kell kaks pärastlõunal vallamaja ees peotuli. Vallavanem Aivar Kaldjärv soovis rahvatantsijaile tugevat esinemisnärvi ning Jaan Aitaja juhtimisel asuti ühises rongkäigus peoplatsi poole teele. Mida lähemale peoplatsile jõuti, seda ilusamaks ilm muutus ning kohale jõudes säraski taevas päike. Tantsulava vajas siiski mõningast kuivatamist.

Võnnu "Kaera-Marid" on rongkäiguks valmis

Esimestena asusid "võistlustulle" lasterühmad. Neid osales sel aastal seitse: Hiiumaa Palade Põhikooli 7.-8.kl rahvatantsurühm - juhendaja Ille Savioja, Tartumaa Elva Gümnaasiumi 2.kl rühmad "Männid" ja "Käbid"- juhendaja Lea Kurvits, Tartu linna Raatuse Gümnaasiumi 6.kl segarühm "Raatuse" - juhendaja Lea Hanni, Tartu linna Raatuse Gümnaasiumi 5.kl segarühm "Hoburaud" juhendaja Lea Hanni, Tartumaa Võnnu Keskkooli 1.-2.kl rühm - juhendaja Viivika Kook, Tartumaa Võnnu Keskkooli 3.-4.kl rühm - juhendaja Viivika Kook ja Tartumaa Võnnu Lasteaia rühm - juhendaja Mare Kurvits. Þürii koosseisus Urmas Laigna, Anita Kreen ja Liina Sauk tunnistas parimaks Elva Gümnaasiumi 2.kl lasterühmad "Männid" ja "Käbid".

Elva Gümnaasiumi 2.kl lasterühmad "Männid" ja "Käbid"

Esineb Palade Põhikooli 7.-8.kl rahvatantsurühm

Järgnevalt esines publikule Võnnu Keskkooli tütarlaste liikumisrühm "Diamante", keda juhendab sama kooli 12.kl õpilane Terle Kask. Traditsiooniliselt võis lisaks võistutantsimise jälgimisele publik tutvuda peoplatsil fotonäitusega, osaleda vaiba kudumisel, lapsed said ratsutada, joonistada, lasta teha endale näomaalinguid ja hüpata batuudil. Loteriis võitis iga loos.

Algus on tehtud...

Võistutantsimine jätkus memmederühmade etteastega. Registreerunud oli kaks rühma, üks neist aga ei saanud kahjuks kohale tulla. Nii polnudki Tartu memmederühmal "Linda" (juhendaja Maimu Janisk) konkurente. Aga tantsud tulid hästi välja ning þürii ei olnud kiidusõnadega kitsi.

Tartu memmederühm "Linda"

Enne naisrühmade etteastet esines publikule Võnnu Keskkooli 11.kl õpilane Liis Rammo lauluga "Mis värvi on armastus". Naisrühmi osales võistutantsimisel üheksa - "Hermes" Tartust - juhendaja Lea Hanni, Tartumaa Võnnu Kultuurimaja "Kaera-Marid"- juhendaja Viivika Kook, Tartumaa Puhja Seltsimaja naisrühm "Rukkilill" - juhendaja Vaike Podar, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi neiduderühm "Viisuveeretajad"- juhendaja Merle Lättekivi, "Naita" Tartust - juhendaja Lea Hanni, Ida- Virumaa Jõhvi Rahvatantsu ja folklooriseltsi "Gevi" naisrühm "Gevi" - juhendaja Helju Tori, Järvamaa Koeru Kultuurimaja naisrühm "Alleaa" - juhendaja Ülle Jääger, Tartu linna Raatuse Gümnaasiumi neiduderühm "Päikeseratas" - juhendaja Lea Hanni ja Tartumaa Rõngu Rahvamaja naisrühm - juhendaja Vaike Podar. Naisrühmade esinemine algas päikeses, aga peagi avanesid taevaluugid ja algas tugev sadu. Peale lühikest vaheaega trotsides vihma ja libedat lava tantsiti edasi. Kõik rühmad olid tublid. Parimaks tunnistas þürii ka sel aastal Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi neiduderühma "Viisuveeretajad", kelle jaoks oli see viies kord osaleda "Kaera-Jaanil".

Jõhvi naisrühm "Gevi" esitamas tantsu "Külvajad", autor H. Tohvelman

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi neiduderühm "Viisuveeretajad".

Peale naisrühmade etteastet laulis publikule Võnnu Keskkooli õpilane Kairika Kullasaar.

Ja järg oligi segarahvatantsurühmade käes: osalesid Võru Kesklinna Gümnaasiumi noorte tantsurühm "Siisik" - juhendaja Marianne Jaanson ja Tartumaa Reola Kultuurimaja segarühm - juhendaja Kalli Ird. Ka nemad tantsisid oma tantsud vihmas, aga sära ja särtsu jätkus küllaga. Þürii andis esikoha Võru noortele.

Autasustamiseks on lavale palutud Võru noorte segarühm ja Reola k/m segarühm

Ja oligi käes ootusärev hetk! Lavale kutsuti kõik tantsurühmad ning þürii esimees Urmas Laigna kuulutas võistutantsimise "Kaera-Jaan 2007" üldvõitjaks Võru Kesklinna Gümnaasiumi noorte tantsurühm "Siisik" ning andis neile üle rändauhinna ja sinna juurde kuuluva passi.

Lõpp hea, kõik hea - þürii Urmas Laigna, Anita Kreen ja Liina Sauk

Korraldajad tänasid kõiki abilisi ja toetajaid ning päikeses, vihmas ja äikeses peetud võistutantsimine oligi selleks korraks lõppenud. Õhtu jätkus simmaniga Võnnu Kultuurimajas, kus tantsuks mängis ansambel "TU 144".

Ürituse toimumisele aitasid kaasa AS Hallik, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Ökoehituse AS, Võnnu Vallavalitsus, Heima Adusoni Perearstikabinet, Kaitseliidu Tartu Malev, OÜ Sarakuste Saeveski ning OÜ Rõngassaba.

Aitäh kõigile tantsijatele, tantsujuhtidele, abilistele ja peolistele!