VÕISTUTANTSIMINE "KAERA-JAAN 2005"

28.mail 2005.a toimus Võnnus seitsmes "Kaera-Jaani" võistutantsimine. Kella kaheks pärastlõunal kogunesid rahvatantsijad kultuurimaja ette. Soe päikesepaisteline päev tegi kõigil tuju rõõmsaks. Üritust asus kindlakäeliselt juhtima Jaan Aitaja Tartust. Vallavanema asetäitja Rein Mardo tervitas peolisi ning soovis tantsijatele kergeid hüppeid. Süüdati peotuli ja algaski rongkäik kiigeplatsile. Teel ergutasid kaunites rahvariietes tantsijaid võnnulaste hurraa-hüüded.

Ühises rongkäigus peoplatsile

Peoplatsil loositi rühmade esinemisjärjekord, þürii koosseisus Mall Aso (Reola kultuurimaja tantsujuht), Piret Lett (Tallinna Tehnikakõrgkooli folkloorigrupi "Savijalakesed" tantsujuht), Erika Põlendik (ERRS-i juhatuse liige) asus kohale ning võistutantsimine võiski alata.

Lasterühmi osales neli: Tartu Raatuse Gümnaasiumi rühmad "Raatuse", "Lea" ja "Päikeseratas"- juhendajaks Lea Hanni ning Tartu Descartes`i Lütseumi 4.kl rühm, juhendaja Anita Kreen. Kõik lasterühmad esinesid hästi, parimaiks tunnistas þürii Descartes`i Lütseumi tantsulapsed.

Tartu Raatuse Gümnaasiumi rühm "Päikeseratas"

Lasterühmade võitja - Tartu Descartes`i Lütseumi tantsurühm

Järgnevalt esines publikule Võnnu Keskkooli õpilane, laulukonkursi "Võnnu ööbik 2004" laureaat Elisa Saksing. Ja võistutantsimine jätkus kahe Tartu memmederühma- "Linda" (juhendaja Maimu Janisk) ning "Hõbeking" (juhendaja Linda Viia) etteastega. Þürii kiitis mõlemat, võitjaau kuulus "Lindale".

Memmederühmade võitja "Linda" Tartust

Siis tuli lavale Võnnu Keskkooli noorem liikumisrühm (juhendaja Tatjana Rõbel) ja esitas vahepalana rahvatantsudele meeleoluka "Tagurpidi roki".

Naisrühmi osales võistutantsimisel üksteist: Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi neiduderühm "Viisuveeretajad" (Merle Lättekivi), Ahja kultuurimaja "Roosi" (Karin Pikk), Võnnu kultuurimaja "Kaera-Marid" (Maimu Janisk), Paide Kultuurikeskuse "Kägärä" (Pilvi Kriisa"), Puhja Seltsimaja neiduderühm "Puhjapiigad" (Vaike Podar), Tartu rühmad "Naita", "Taaratar", "Hermes" (Lea Hanni), Roosna-Alliku Rahvamaja naisrühm (Anneli Karma), Kanepi Kultuurimaja "Kanapää keerutajad" (Andre Laine) ning MTÜ "Vaba aeg" Kehra naisrüm (Anu Mäeorg). Þüriil oli parima valimine tõeliselt raske, sest kõik rühmad olid tublid. Parimatest parimaks tunnistas þürii Tartu rühma "Naita"- juhendaja Lea Hanni.

Esineb Võnnu naisrühm "Kaera-Marid".

Naisrühmade võitja "Naita" Tartust

Enne segarühmade esinemist võlus publikut oma esinemisega Võnnu Keskkooli õpilane, konkursi "Võnnu ööbik 2003" laureaat Margus Vaino.

Segarühmi osales võistutantsimisel sel aastal kolm: Tartu rühm "Taara-Upsijad" (Tarmo Lillo), tantsuseltsi "Toome" segarühm (Lea Kurvits) ja Rannu rahvamaja segarühm "Kolumats" (Lea Kurvits). Þürii tunnistas parimaks tantsuseltsi "Toome" segarühma.

Esineb Rannu rahvamaja segarühm "Kolumats"

Segarühmade võitja - tantsuseltsi "Toome" segarühm

Enne "Kaera-Jaani" võistutantsimise üldvõitja väljakuulutamist anti üle autasud Võnnu valla taastamise 14.aastapäevale pühendatud fotokonkursil osalejatele. I koha võitis Terle Kask (fotoseeria "Kevadtööd põllul", II koha Kaidi Kivi (võistlusfoto "Neljasilmaline"), III koha Maanus Ringo (võistlustöö "Mägra maja") ning eriauhinna Eha Võso "Tule alla!Või ma tulen...".

Ja siis oligi käes otsustav hetk! Þürii kuulutas võistutantsimise "Kaera-Jaan 2005" üldvõitjaks Tartu tantsuseltsi "Toome" segarühma (juhendaja Lea Kurvits). Eelmise aasta võitja, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi neiduderühm andis üle "Toome" tantsijatele rändauhinna ja sinna juurde kuuluva passi. Võitjatele kuulus ka lõkke süütamise au.

"Kaera-Jaani" võistutantsimise võitjad koos þürii ja korraldajatega

Lisaks võistutantsimise jälgimisele võis publik tutvuda peoplatsil fotonäitusega, osaleda vaiba kudumisel, õppida rahvalikke mänge ja tantse, lapsed said ratsutada, joonistada, lasta teha endale näomaalinguid ja hüpata batuudil. Loteriis võitis iga loos.

Korraldajad tänasid kõiki abilisi ja sponsoreid. Eriline tänu kuulub Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupile, Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsile, Võnnu Vallavalitsusele, OÜ-le Handel Puit, Heima Adusoni Perearstikabinetile, OÜ-le Sarakuste Saeveski ning OÜ-le Rõngasaba.

Õhtu jätkus simmaniga, tantsuks mängis Tartu ansambel "Kaabu".

Suur aitäh kõigile tantsijatele, tantsujuhtidele, abilistele ja peolistele!