VÕISTUTANTSIMINE "KAERA- JAAN 2003"

 

Võnnu naisrühm "Kaera- Marid"

24. mail peeti Võnnus viiendat "Kaera- Jaani" võistutantsimist. Võnnu vallamaja ette kogunes rongkäiguks üle neljasaja kolmekümne tantsija. Süttis peotuli ja peale vallavanema Aivar Kaldjärve tervitust asuti ühises rongkäigus teele peoplatsile.

Tarvanpää Seltsi C- segarühm Rakverest

Þürii (Raivo Erm Pärnust, Liidia Konsa Tartust ja Erika Põlendik Tallinnast) tutvustas hindamispõhimõtteid ja võistutantsimine võiski alata. Lasterühmi osales kokku kaheksa: Tartust Kesklinna Kooli 5.a kl tantsurühm (Anita Kreen)- lasterühmade võitja, Raatuse Gümnaasiumi 3.kl lasterühm "Sõõrike" (Lea Hanni), Tartumaalt Mäksa valla lasteansambel "Pilleroo" (Halliki Pihlap, Eve Kangur), Nõo Kultuurimaja 4.- 6.kl tütarlasterühm (Made Ruul), Võnnu Lasteaia mudilasterühm (Mare Kurvits)- eriauhind, Valgamaalt Otepää valla Pühajärve Põhikooli rühmad "Linavästrik" II- 4.- 5.kl (Krista Sumberg, Pille Kangur) ja "Linavästrik" III- 3.kl (Aili Aigro) ja Väätsa Rahvamaja lasterühm (Tiiu Vellama) Järvamaalt.

Lasterühmade võitja Kesklinna Kooli 5.a kl tantsurühm

Lasterühmade järel astusid võistlustulle memmederühmad- "Veskiratas" ja "Linda" (Maimu Janisk) Tartust, Järva- Jaani Kultuurimaja tantsurühm "Taveri" (Silva Kärner) Järvamaalt ning Tamsalu Kultuurimaja memmederühm "Kuldne iga" (Milvi Ruuben) Lääne- Virumaalt. Þürii tunnistas parimaks memmederühmaks "Linda".

Memmederühmade võitja"Linda"

Naisrühmad olid võistutantsimisel esindatud kõige arvukamalt- Tartu linnast "Anneke", "Hermes", "Naita" (Lea Hanni), Karlova Gümnaasiumi õpetajate naisrühm "Õpsadi" (Tiiu Madisson), Pärnumaalt Tahkuranna valla Võiste naisrühm (Enda Lorents), Tartumaalt Kambja naisrühm "Vikertiimer" (Made Ruul), Puhja Seltsimaja "Puhjapiigad" (Vaike Podar), Võnnu naisrühm "Kaera- Marid", Lääne- Virumaalt Vinni- Pajusti naisrühm (Ene Saaber), Tamsalu valla klubi, "Tuhkatrallade" naisrühm (Ülle Fershel), Vinni valla Roela Rahvamaja naisrühm (Mall Moor), Põlvamaalt Ahja Kultuurimaja "Roosi" (Katrin Pikk) ning Tallinnast neiduderühm "Viisuveeretajad" (Merle Lättekivi)- kokku 13 rühma. Sel korral võitis naisrühmade parima tiitli "Tuhkatrallade" naisrühm.

Naisrühmade võitja "Tuhkatrallad" Tamsalust

Võistutantsimise lõpetasid segarühmad- tantsuselts "Toome" (Lea Kurvits) ja "Upsijad" (Katrin Reino) Tartust, Tarvanpää Seltsi C- segarühm (Maie Orav) Rakverest, "Tuhkatrallade" segarühm (Ülle Fershel) Tamsalust ning Roela Rahvamaja segarühm (Mall Moor) Vinni vallast. Võitjaks osutus tantsuselts "Toome".

Võistutantsimise "Kaera- Jaan 2003" rändauhinna võitja väljakuulutamiseks kutsuti lavale kõikide rühmaliikide võitajad ning þürii tunnistas üldvõitjaks tantsuseltsi "Toome", juhendaja Lea Kurvits. Neile kuulus ka lõkke süütamise au.

Segarühmade võitja ja üldvõitja tantsuselts "Toome"

Peale võistutantsimise jälgimise oli peoplatsil veel muudki teha.

Tänu filatelist Gunnar Kirsi abile ja Eesti Postile oli kiigeplatsil avatud postkontor, kust oli võimalik osta päevakohaseid marke, postkaarte ja ümbrikke, kasutusel oli ka eesti rahvatantsule ja viiendale "Kaera- Jaani" võistutantsimisele pühendatud eritempel.

Peoplatsil sai veel tutvuda fotonäitusega, osaleda vaiba kudumisel, osta käsitööesemeid, kiikuda, jäädvustada end fotol kas Kaera- Mari või Kaera- Jaanina.

Võistutantsimise korraldajad Tiiu ja Mare

Lapsed võisid ratsutada, joonistada ning lasta teha endale näomaalinguid. Võnnu Keskkooli 5.kl õpilaste korraldatud loteriil- allegriil võitis iga loos!

Üritus lõppes simmaniga, kus tantsuks mängis ansambel "Prominent". Simmani ajal peeti ka "Kaera- Jaani" kestvustantsimise võistlus.

Kogu päeva juhtis Jaan Aitaja.

Võistutantsimist "Kaera- Jaan 2003" toetasid Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Kohaliku omaalgatuse programmi Tartu maakondlik komisjon, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Võnnu Vallavalitsus, OÜ Handel Puit, Võnnu apteek, OÜ Aumike, FIE Malle Hindriksoo, Võnnu Perearstikabinet, OÜ Sarakuste Saeveski, Võnnu Jakobi kogudus, Aivar Matt, Tiina Mällo ja OÜ Rõngassaba. Suur tänu neile ja teistele lahketele abilistele!