VÕISTUTANTSIMINE "KAERA- JAAN 2002"

EI SAA SOHVA PÄÄL SEPÄS OPITUS. Eesti vanasõna.

25.mail kell 14.00 kostus Võnnu vallamaja eest torupillimängu. Rahvatntsijate värvikireva rivi pilgu all süttis peotuli, mis viidi ühise rongkäigu eesotsas kiigeplatsile. Algas neljas "Kaera- Jaani" võistutantsimine, kus oma tantsuoskust näitasid tantsurühmad Harjumaalt, Muhumaalt, Põlvamaalt, Saaremaalt, Tartu ja Tartumaalt, Viljandist ja Võrumaalt. Þüriisse kuulusid Vaike Rajaste Viljandist, Raivo Erm Pärnust ja Heiki Unt Tartust.

Esimestena astusid võistlustulle lasterühmad: Osula Põhikooli 4.kl segarühm (Maarika Rosenberg) Võrumaalt Sõmerpalu vallast (võitja lasterühmade hulgas), Nõo Kultuurimaja 1.- 4.kl tütarlapsed (Made Ruul), Võnnu Lasteaia rahvatantsurühm (Mare Kurvits)- eriauhind, Mäksa valla lasteansambel “Pilleroo” (juhendajad Halliki Pihlap, Eve Kangur).

Osula Põhikooli 4.kl segarühm- lasterühmade võitja.

Tantsud tantsitud, võisid noored rahvatantsijad koos kohalike lastega peoplatsil lõbusalt aega veeta. Kes läks kiikuma, kes osales joonistusvõistlusel, kes lasi teha omale põneva näomaalingu, kes ratsutas.

Memmederühmadest osalesid: “Ätses” (Bruno Soom) Muhu vallast. Tähtvere Päevakeskuse rühm “Veskiratas” (Maimu Janisk), memmederühm “Linda” (Maimu Janisk) Tartust, Kuusalu Rahvamaja memmede rühm (Tiiu Aasa) Harjumaalt, Orissaare Kultuurimaja “Ehaviir” (Bruno Soom) Saaremaalt, memmederühm “Mariella” (Bruno Soom) Kuressaarest. Nii publiku kui þürii südamed võitsid Muhu memmed tantsurühmast "Ätses". Põnev oli teeneka tantsujuhi Bruno Soomi seatud "Kaera- Jaan", kus muhulased ja saarlased tantsisid kõik koos.

Muhu "Ätses"- memmederühmade võitja.

Kuna Kaera- Jaan so Jaan Matson tegi sepatööd, siis oli võistutantsimiselgi kohal sepp, seekord Sven Anderson Tartust. Tema ääsi juures said proovida kätt nii noored kui vanad. Tänu naispere nobedatele näppudele valmis järjekordne "Kaera- Jaani" vaip, mis kingiti Võnnu Keskkoolile.

Noh, proovin ka õige!

Võistutantsimises järgnesid memmedele naisrühmad: Ahja Kultuurimaja “Roosi” (Lea Kurvits) Põlvamaalt, “Leola” (Maie Roosimaa) Viljandist, Paalalinna Gümnaasiumi naisrühm “Kelluke” (Maie Tammemäe) Viljandist, Rae Kultuurikeskuse rühm “Jüri Marid” (Linda Pihu) Harjumaalt Rae vallast, Võnnu Kultuurimaja naisrühm “Kaera-Marid” (Lea Kurvits), Rõngu Kultuurimaja naisrühm (Vaike Podar) ja Sulbi naisrühm “Mari” (Maarika Rosenberg) Võrumaalt Sõmerpalu vallast. Þürii tunnistas seitsme hästiesinenud rühma hulgas parimaks Ahja "Roosi".

Võidukas Ahja "Roosi".

Tantsijad ja publikul ei pidanud peoplatsil tühja kõhtu kannatama, sest kehakinnitust ja keelekastet pakkusid OÜ Aumike, FIE Malle Hindriksoo ja Märja Kaubandus. Oma aega võis veel sisustada fotonäituse vaatamisega ja käsitööesemete ostmisega. Kaeravisiooni telgis sai vaadata videofilme varasematest võistutantsimistest, hilistel õhtutundidel ei jäänud soovijail vaatamata ka Eurovisiooni lauluvõistluse ülekanne Saku suurhallist.

Võistutantsimise lõpetasid segarahvatantsurühmad: Reola Kultuurimaja segarühm (Kalli Ird)- võitja segarühmade hulgas, Laulu-Mänguselts "Helin"- "Priitahtlikud Wundersellid" (Halliki Pihlap, Eve Kangur).

Reola k/m segarühm- võitja segarühmade hulgas.

Ja saabuski aeg välja kuulutada "Kaera-Jaani" rändauhinna võitja. Parimaks tanturühmaks tunnistas þürii võistutantsimise ajaloos juba kolmandat korda Ahja Kultuurimaja naisrühma “Roosi” Lea Kurvitsa juhendamisel! Koos ürituse juhi Jaan Aitajaga kuulus neile ka lõkke süütamise au.

Sütti, sütti lõke!

Tantsujuhid, þürii ja korraldajad kogunesid juttutuppa, Vaike Rajaste õpetas huvilistele publiku hulgast rahvalikke tantse ja mänge ning pidu jätkus simmaniga ansambli EVE PROJEKT (Evald Raidma jt) saatel.

Võistutantsimise läbiviimist toetasid : Võnnu Vallavalitsus, EELK Võnnu Jakobi kogudus, Kaitseliidu Tartu Malev, Ökoehituse AS, Võnnu Apteek, OÜ Handel Puit, FIE Malle Hindriksoo, Heima Adusoni Perearstikabinet, OÜ Aumike, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, OÜ Mauleman, Võnnu Postkontor ja OÜ Rõngassaba. Suur tänu neile kõigile eesti rahvatantsu toetamise eest!

Läks korda!

Korraldajad ja þürii- (vasakult)

Heiki Unt, Jaan Aitaja, Vaike Rajaste, Lea Kurvits, Mare Kurvits, Raivo Erm ja Tiiu Meerits

Võistutantsimisel "Kaera- Jaan 2002" osalenud rahvatantsijatele ja nende juhtidele- Elagu! Elagu! Elagu!