VÕISTUTANTSIMINE “KAERA- JAAN 2001”

Hüüa nüüd, pilli ümmargune, laula, pilli latergune: jalad nüüd tahavad tantsimista, põrand tahab põrutamista, seinaääred sotkumista.  Harju- Jaani

Koos konnaga usinasti mööda teed- Põlva tantsijad rühmast "Kagu kabujalakõsõ".

26.mai õhtupoolikul kell kaks kogunes vaatamata üsna jahedale ilmale üle 200 tantsija Võnnu vallamaja ette. Ühises rongkäigus mindi peoplatsile, kus Võnnu tubli tantsujuht Lea Kurvits ja eelmise aasta võistutantsimise võitjad Reolast heiskasid Võnnu valla lipu. Žürii (P. Bobkov Viljandi Kultuurikolledžist, H. Unt – Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse rahvakultuuri kuraator Tartu Maavalitsusest ja K. Tiis  (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsist) tutvustas võistutantsimise hindamise põhimõtteid.

Vardasse tõuseb Võnnu valla lipp.

Võistutantsimist alustasid lasterühmad – Võnnu Lasteaed (M. Kurvits), Nõo k/m (M.Ruul) ja Luunja Kk (V. Aunapuu). Noored tantsijad olid tublid. Žürii tunnistas lasterühmade võitjaks Nõo k/m lasterühma. Võitjad said mälestuseks sepa sepistatud naelad kirjaga “Kaera-Jaan” ja sponsor Malle Hindriksoolt suure kringli.

Järgmisena astusid võistlustulle memmede rühmad – Tartust Tähtvere Päevakeskuse “Veskiratas” (M. Janisk), “Linda” (M. Janisk) ja Põlvast “Põlva memmed” (T. Kiudorv). Memmede rühmade võitjatiitel kuulus “Lindale”, auhinnaks sepistatud karjakell ja kringel.

Naisrühmi osales viis – Tiigi Seltsimaja “Tarm”(A. Koger), Ahja k/m “Roosi” (L. Kurvits), Võnnu k/m (L. Kurvits), Puhja Seltsimaja “Puhjapiigad” (V. Podar) ja Luunja k/m “Klopandi” (V. Aunapuu). Võitjaks tunnistati Ahja rühm “Roosi”, nemadki said auhinnaks sepistatud karjakella ja kringli.

Tartu Tiigi Seltsimaja rühm "Tarm".

Võistutantsimise lõpetasid segarahvatantsurühmad – Konguta “Kavalik” (K. Tali), SA Põlvamaa Kultuur noorterühma “Kagu kabujalakõsõ” I ja II koosseis (H. Vija, M. Saar) ning Reola k/m rühm (K. Ird). Publikumenu saatis just Põlva noori tantsijaid, kelle esinemises oli nii rõõmu kui sära. Segarühmade parimaks tunnistati Konguta rühm “Kavalik”.

Reola k/m segarühm.

Rändauhinna väärilisks osutus Ahja k/m naisrühm “Roosi”.

Korraldajate poolt tänati rühmade juhendajaid, üritust toetanud sponsoreid (Võnnu Vallavalitsus, EELK Võnnu Jakobi kogudus, Kaitseliidu Tartu Malev, Ökoehituse AS, Võnnu apteek, OÜ Handel Puit, FIE Malle Hindriksoo, Heima Adusoni Perearstikabinet, OÜ Aumike, OÜ Kallike), abilisi ja õhtut kindlakäeliselt juhtinud Jaan Aitajat.

"Puhjapiigade" juhendaja Vaike Podar

Peoplatsil tegutses sepp Alar Tamm oma abilise Sveniga (oli ju Kaera-Jaangi sepp). Erilist huvi pakkus sepatöö just poistele, kellest nii mõnigi sai ka kätt proovida ja ise mõne naela valmis meisterdada.

Kas nii saabki naelu?

Võimalik oli osta käsitööesemeid Ulvi Johansonilt ja ise osaleda “Kaera-Jaani” vaiba valmimisel. Lapsed joonistasid, sõitsid vedruvankriga, kiikusid, ratsutasid ja õppisid rahvalikke tantse Paul Bobkovi juhtimisel. Igaühele leidus tegevust. Ka toidumuret polnud, sest Kaitseliidu Tartu Maleva naiskodukaitsjad jagasid soovijaile maitsvat putru. Pidu kestis hilisööni koos puhkpilliorkestriga “Popsid”.

Kuhu küll kõik "Popsid" jäid. Esiplaanil Enno Tubli.

Jahedat ilma trotsinud peolised said meeldejääva elamuse meie kaunist rahvtantsust ja tublidest rahvatantsijatest, eks ikka “…me ise ilutegijad!”