VÕISTUTANTSIMINE "KAERA- JAAN 1999"

Ai Kaara Jaan, ai Kaara Jaan, ai karga välla kaema. Sinno tütärlatsõ uutva, sinno tantsma võtta tahtva...

Päikesepaistelisel ja soojal 5- ndal jaanikuu päeval kogunes Võnnu vallamaja ette üle kahesaja viiekümne külalise Lõuna- Eestist- rahvatantsijad, nende juhendajad ja pillimehed. Esindatud olid Põlvamaa kolme, Jõgevamaa ühe, Tartu seitsme ning ka Tartumaa seitsme rühmaga. Algamas oli "Kaera- Jaani" võistutantsimine.

Päikesest süttinud peotuli jõudis kiigeplatsile päeva juhi Jaan Aitaja tõrvikus ning sai hiljem suureks lõkkeks tänu Ahja "Roosi" juhendajale Lea Kurvitsale.

Lasterühmadest osalesid võistutantsimises Tartu Kunstigümnaasiumi 1.- 4.kl rühm (K.Reino), Võnnu Lasteaia rühm (M. Kurvits) ja Võnnu Keskkooli 2.- 4.kl rühm (A. Ilves). Võitjaiks osutusid þürii ( Enn Madi Tartust, Maie Pau Võrust, Celia Roose Viljandist) hinnangul Võnnu Lasteaia mudilased.

Läks korda!

Järgmisena astusid võistlustulle naisrühmad: Ahja k/m "Roosi" (L. Kurvits), Ilmatsalu k/m (L. Hanni), Luunja k/m (V. Aunapuu), Tartu linnast "Hermes" ja "Naita" (L. Hanni) ja Võnnu k/m (L. Kurvits). Võitjaks tantsis end Ahja "Roosi".

Kergejalgsed "Naita" naised tantsuhoos.

Segarühmi võistles kolm: "Luukar" Kaareperest (M. Kaaviste), Tartust "Vikerkaar" (L.Hanni) ja "Upsijad" (T. Lillo). Parimaks tunnistati "Upsijad"!

Võistutantsimise lõpetasid memmederühmad- Elva "Hõbemänd" (A. Raja), Põlva "Kuukiir" (T. Kiudorv); Räpina "Pihlamarjad" (T. Kütt), Tartust "Linda" ja "Veskiratas" (M. Janisk) ning Võnnu eakate klubi "Kerkokell" (V. Varik). Võitjaks osutusid "Kuukiire" tantsijad.

"Kaera- Jaani" võistutantsimise rändauhinnna võitsid parimatest parimad- Ahja "Roosi" tantsijad Lea Kurvitsa juhendamisel.

Parimatest parimad- Ahja "Roosi".

Võistutantsimine läks korda! Veel kunagi varem polnud Võnnu kiigeplatsil nähtud koos nii palju rahvatantsijaid ja ega tantsitud nii toredaid tantse! Aga oli veel muudki. Võnnu Kultuurimajas võis vaadata käsitöö- ja fotonäitust, peoplatsil osta käsitööesemeid, osaleda vaiba kudumises, õppida rahvalikke mänge ja tantse, võtta osa "Kaera- Jaani" kestvustantsimisest. Lõke süüdatud, algas sumedas öös ansambli "Umbes- Kombes" saatel simman.

" Murueide " pood on avatud.

Suur tänu sponsoritele ja abilistele- külaliikumise programm, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Maavalitsus, Võnnu Vallavalitsus, EE Evi Petser, Ökoehituse AS, OÜ Pilvre, OÜ Handel Puit, Võnnu apteek, OÜ Kallike, OÜ Aumike, EE Malle Hindriksoo ja Võnnu Perearsti Kabinet.

"Kaera- Jaani" võistutantsimise traditsiooniks muutumisest ei teadnud esialgu veel keegi!

TANTSIJAD NIED TAEVA SUAVAD, KUARDIMÄNGJÄD KATLAS KIEVAD. Eesti vanasõna.